Вашата ваканция в Банско - информация за хотели, механи, заведения, ски училища и гардероби.

Хижи и заслони в Пирин

Хижа Бъндерица

 

hija-bunderitsaНовата хижа е масивна триетажна сграда с капацитет 95 места в стаи с по 2, 3 и 4 легла и общи спални помещения от 7 до 13 легла. Разположена е на левия бряг на р. Бъндерица, на 1810 м н.в. Санитарните възли са външни и вътрешни. Хижата е електрифицирана. Отоплението е централно. На първия етаж се намират ресторант и барче. На разположение на туристите има телевизор и забавни игри. В района има малък ски влек. В непосредствена близост е старата хижа - масивна двуетажна сграда с капацитет 73 места в общи стаи с по 10, 11 и 12 легла и помещения с нари. Ползват се външните санитарни възли. Електрифицирана е. В приземието се намира туристическата кухня и столова. Легловата база се ползва през летния сезон. В района на двете хижи целогодишно се ползват зидани бунгала с общ капацитет 30 места, с по три легла във всяко бунгало. Санитарните възли са външни. Електрифицирани са. В отделна сграда се намира бюфетът, който предлага напитки, дребни стоки, сувенири и др.

 

Съседни туристически обекти: Байкушевата мура - 0,10 ч, пещерата Хана - 0,15 ч, вр. "Вихрен" - 2,30 ч, х. "Вихрен" - 0,30 ч по маркирана пътека или 2 км по асфалтово шосе, заслон Казана - 1,30 ч, вр. Кутело - 3,00 ч, долна лифтова станция в м. Уплето - 0,35 ч пеша, долна лифтова станция в м. Шилигарника - 1,00 ч пеша.

 

Изходно място: гр. Банско - 14 км по асфалтово шосе или 4,00 ч пешеходен преход по маркирана пътека.

 

Стопанин: Тур. д-во "Вихрен" - гр. Банско, пл. "Възраждане" 2, тел. 07443 / 26-83


 

Къмпинг Бъндерица

 

kumping-bunderitsaРазположен е на голяма поляна край левия бряг на р. Бъндерица на 1800 м н.в. Теренът представлява две затревени тераси с капацитет около 60 палатки. Не е електрифициран, водоснабден е с вода за битови нужди, със санитарни възли. Бани няма. Ползват се ресторантът и бюфетът към х. Бъндерица. Има подходящо устроен паркинг.

 

Съседни туристически обекти: х. "Бъндерица" - 100 м (0,05 ч), х. "Вихрен" - 0,25 ч по маркирана пътека, 2 км по асфалтов път или 4,00 ч пешеходен преход по маркирана пътека.

 

Изходно място: гр. Банско - 14 км по асфалтово шосе.

Стопанин: Тур. д-во "Вихрен" - гр. Банско, пл. "Възраждане" 2, тел. 07443 / 26-83

 


Хижа Вихрен

 

hija-vihrenРазположена е на левия бряг на река Бъндерица, на 1950 м н.в.     Представлява комплекс от две масивни двуетажни сгради и бунгала с общ капацитет 196 места. Местата в сградите са в общи стаи с по 5, 7 и повече легла, а две от стаите са с нари. Бунгалата са с по 3 и 4 легла. В пристройката до основната сграда е ресторантът (сезонен), а в другата сграда са туристическата кухня, столова и бюфет, който предлага напитки, хранителни продукти от първа необходимост, дребни стоки и сувенири. Санитарните възли и бани са външни. Хижата е електрифицирана и водоснабдена. Отоплението е с печки на твърдо гориво. В околностите е забранено къмпирането. Има подходящо устроен паркинг.

 

Съседни туристически обекти: вр. Вихрен - 2,30 ч, Кончето през Казаните - 3,30 ч, Тодорин връх - 3,00 ч, Рибно Бъндеришко езеро - 0,50 ч, ез. Окото - 0,15 ч, х. "Синаница" - 4,00 ч, х. "Бъндерица" - 0,30 ч (2 км по асфалтово шосе),  х. "Яне Сандански" - 5,30 ч, х. "Каменица" - 6,00 ч, заслон Тевно езеро - 6,30 ч, х. "Демяница" - 4,30 ч, х. "Пейо К. Яворов" - 9,00 ч. Пътеките са маркирани.  Хижата е пункт от европейския маршрут "Е-4".   Изходно място: гр. Банско - 16 км по асфалтово шосе, 4,30 ч пешеходен преход по маркирана пътека.

 

Стопанин: Курортен комплекс "Пирин" - гр. Банско, хотел "Стражите", тел. 07443 / 40-92, 40-91.


 

Хижа Демяница

 

hija-demqnitsaРазположена е на водослива на реките Стражишка, Валявишка и Василашка, сред вековна иглолистна гора, на 1895 м н.в. Сградата е масивна, на два етажа и мансарда. Разполага с пет стаи с по 5, 8 и повече легла и 12 стаи на нари. На мансардния етаж има 70 места на дървени нари, а в отделна сграда - 50 места на пружинени нари. В 14-те бунгала има 42 места в стаи с по 3 и 4 легла. Общият капацитет е 217 места. При необходимост през лятото се разкриват допълнително места в палатки. На първия етаж се намира ресторанта (сезонен), а в отделна постройка е туристическата кухня и столова. Има павилион за продажба на напитки, захарни изделия, сувенири и др. Санитарните възли са външни. Хижата е електрифицирана от агрегат и ВЕЦ и водоснабдена, отоплението е с печки на твърдо гориво.

 

Съседни туристически обекти: вр. Малък Типиц - 2,30 ч, вр. Изворец (Каймакчал) - 2,30 ч, Горно Стражишко езеро (Газейско) - 2,30 ч, Войводски връх (Газей) - 2,50 ч, Стражите - 3,00 ч, вр. Полежан - 3,30 ч (пътеките са маркирани); Валявишки езера - 2,00 ч (по маркирана пътека за х. Безбог), Рибно Василашко езеро - 0,45 ч и езера Тодорини очи - 2,30 ч (по маркирана пътека за х. "Вихрен"), Превалски езера - 1,45 ч (по маркираната пътека за заслон Тевно езеро); х. "Вихрен" - 4,30 ч, х. "Яне Сандански" - 5,30 ч, х. "Каменица" - 5,40 ч, заслон Тевно езеро - 3,00 ч, х. "Пирин" - 5,30 ч, х. "Безбог" - 5,00 ч (пътеките са маркирани). Изходно място: гр. Банско - 4,00 ч пешеходен преход по маркирана пътека.

    

Стопанин: Курортен комплекс "Пирин" - гр. Банско, хотел "Стражите", тел. 07443 / 40-92, 40-91.

 

 

Заслон Тевно езеро

 

zaslon-tevno-ezeroНамира се близо до източния край на Тевно езеро на 2512 м н.в. Представлява масивна двуетажна сграда с капацитет 30 места на дървени нари, разположени на втория (мансарден) етаж, но при необходимост дава допълнителен подслон и в столовата. Електрифициран е с агрегат, вода за пиене - от извор на 50 м зад заслона, вода за тоалетни нужди - на отока на езерото, санитарните възли са външни, бани няма. Отворен е целогодишно, обслужва се от персонал само през летния сезон. Къмпирането е забранено. 

 

Съседни туристически обекти: Краледворски циркус - 1,30 ч, Попово езеро - 2,00 ч, Самодивски връх (Дженгал) - 1,20 ч, вр. Момин двор - 0,40 ч, вр. Каменица - 3,00 ч (пътеките не са маркирани); Митрово езеро - 1,10 ч (по маркирана пътека за х. "Пирин"), Превалски езера - 1,10 ч (по маркирана пътека за х. "Демяница"); х. "Демяница" - 2,30 ч, х. "Вихрен" 6,30 ч, х. "Каменица" - 3,00 ч, х. "Яне Сандански" - 4,00 ч, х. "Пирин" - 2,30 ч, х. "Безбог" - 4,20 ч (пътеките са маркирани).

Заслонът е пункт от европейския маршрут "Е-4".

Изходно място: гр. Банско - 7,00 ч пешеходен преход по маркирана пътека.

Стопанин: Тур. д-во "Вихрен" - гр. Банско, пл. "Възраждане" 2, тел. 07443 / 26-83.

 

Заслон Казана

 

zaslon-kazanaРазположен е на скалния праг, разделящ циркусите Голям и Малък Казан, на 2445 м н.в. Представлява дървена барака с метална конструкция. Има нари за 4-5 души. Няма персонал, не е обзаведен, електрифициран и водоснабден, няма санитарни възли. Нощуването е допустимо само при наложителни случаи.

 

Съседни туристически обекти: заслон Кончето - 2,30 ч, вр. Кутело - 1,30 ч, вр. Вихрен - 1,50 ч, х. "Бъндерица" - 1,30 ч. Пътеките са маркирани.

Стопанин: Тур. д-во "Вихрен" - гр. Банско, пл. "Възраждане" 2, тел. 07443 / 26-83.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хижа Пейо К. Яворов

 

hija-qvorovРазположена е в м. Поляните в долината на р. Разложки Суходол на 1740 м н.в. Новата хижа е масивна двуетажна сграда с капацитет 70 места, разположени в стаи с по 2, 3, 6 и повече легла и един апартамент.  Десет стаи с по две легла и апартаментът имат собствен санитарен възел и бани, а останалите - етажни. Хижата е водоснабдена и електрифицирана, с централно отопление.  Разполага с ресторант и бюфет, които работят целогодишно. В лавката се предлагат дребни стоки и сувенири. Има салон, занималня, видео уредба, телевизор, забавни игри. В непосредствена близост има ски писта - съоръжение с влек. Хижата има ски гардероб. Телефонният и номер е 0747 / 52-06. В непосредствена близост е старата хижа - масивна двуетажна сграда с капацитет 20 места, разположени в стаи с по 4, 5 и 6 легла, с външни санитарни възли. Водоснабдена и  електрифицирана, а отоплението е с печки - електрически и на твърдо гориво. В отделна масивна едноетажна сграда е туристическата кухня и столова. В района има игрище за волейбол. През летния сезон се ползват допълнително места в двуместни бунгала и палатки.   Има място за паркиране на превозни средства.

 

Съседни туристически обекти: Хайдушка чешма - 0,40 ч, Яворова поляна - 0,50 ч, вр. Окаден - 1,30 ч, приридна забележителност Стъпалата - 2,00 ч, х. "Вихрен" - 9,00 ч, х. "Бъндерица" - 8,00 ч, заслон Кончето - 4,30 ч, х. "Предел" - 5,30 ч. Пътеките са маркирани.

Хижата е пункт от европейския маршрут "Е-4".

Изходно място: гр. Разлог - 4,00 ч. пеша по асфалтов път или маркирана пътека, с автомобилен превоз - 7 км асфалтов път до м. Бетолово и още 9 км горски път за коли с висока проходимост.

Транспортните връзки на гр. Разлог с други селища са дадени към тур. дом "Перун" - Разлог.

Стопанин: Тур. д-во "Пирин" - гр. Разлог, ул. "Възраждане" 38, тел. 0747 / 22-56.


 

Заслон Кончето

 

zaslon-konchetoРазположен е на главното било югоизточно от вр. Баюви дупки на 2760 м н.в. Представлява дървена барака, тип "термофор" с двойни стени, врата и прозорец. Прикрепен е със стоманени въжета за скалите. Има 4 двойни и 2 единични нара за 10 - 12 души. Обзаведен е с одеала. Няма персонал, не е водоснабден и електрифициран, няма санитарни възли. Нощуването е допустимо само при наложителни случаи.

 

Съседни туристически обекти:  х. "П. К. Яворов" - 4,30 ч, заслон Казана - 2,30 ч, х. "Бъндерица" - 4,00 ч, вр. Кутело - 1,00 ч, вр. Вихрен - 2,40 ч, х. "Вихрен" - 4,40 ч (през вр. Вихрен), респ. 4,30 ч (през Казана). Пътеките са маркирани.

Заслонът е пункт от европейския маршрут "Е-4".

Стопанин: Тур. д-во "Пирин" - гр. Разлог, ул. "Възраждане" 38, тел. 0747 / 22-56.


 Хижа Безбог

 

hija-bezbogРазположена е край северната част на Безбожкото езеро на 2236 м н.в. Сградата е масивна, пететажна с капацитет 160 места в два апартамента и стаи с по 3, 4 и над 8 легла. Санитарните възли са етажни, а баните са общи за сградата. Хижата е електрифицирана, водоснабдена и с централно отопление. Има ресторант, кафе - аперитив, лавка за дребни стоки, занималня, видео уредба, телевизор, ски - гардероб. В околностите на хижата има спортна площадка, ски писта, съоръжена с два ски влека. На стотина метра южно от хижата, край западния бряг на езерото, през лятото се разкриват допълнително места за палатки. Пред палатките на циментова площадка има маси, пейки и чешма. Санитарните възли са външни. За обслужване на туристите в масивната едноетажна сграда има туристическа кухня и столова. В същата сграда през лятото се разкриват допълнително 20 легла в общи спални помещения.

 

Съседни туристически обекти: Кременски езера - 2,30 ч, вр. Безбог - 1,30 ч, вр. Полежан - 2,30 ч, (пътеката не е маркирани); заслон Тевно езеро (през Краледворския циркус) - 3,40 ч, Самодивски връх (Дженгал) - 3,15 ч, Попово езеро (по маркирана пътека за х. "Пирин') - 1,15 ч, х. "Пирин" - 5,30 ч, заслон Тевно езеро (през Железни врата) - 4,20 ч, х. "Демяница" - 4,15 ч (пътеките са маркирани).

Изходно място: х. "Гоце Делчев" - 2,30 ч пешеходен преход по маркирана пътека (28 мин. с лифт).

Стопанин: ДФ "Социален отдих" - с. Добринище, тел. 22-25 и 23-18, 0747 / 62-09.

 


Хижа Пирин

 

hija-pirinРазположена е в м. Трите реки на 1640 м н.в. Сградата е масивна триетажна с капацитет 78 места в стаи с по четири и шест легла и общи спални помещения с пружинени нари. Санитарните възли и бани са външни. През лятото се разкриват допълнително 20 - 30 места в палатки. Хижата е водоснабдена и електрифицирана от агрегат и ВЕЦ, отоплението е с печки на твърдо гориво, разполага с туристическа кухня и столова. На около 150 м. от хижата има ресторант (сезонен), в който се сервира топла храна и се продават хранителни продукти.

 

Съседни туристически обекти: х. "Малина" - 1,45 ч, х. "Попови ливади" - 7,00 ч, х. "Безбог" - 6,00 ч, заслон Тевно езеро - 4,00 ч, х. "Демяница" - 6,30 - 7,00 ч, х. "Каменица" - 5,00 ч (през м. Солището), респ. 5,30 ч през превала между върховете Куклите и Зъбът, Роженски манастир - 4,30 ч, тур. сп. Рожен - 5,00 ч, гр. Мелник - 5,15 ч. Хижата е пункт от европейския маршрут "Е-4".

 

Изходно място: гр. Мелник - 6,00 ч пешеходен преход по маркирана пътека (с автомобилен транспорт до м. Лопово - 28 км., по черен път и оттам още 1,15 ч пеш, с. Пирин - 18 км по шосе, от които 13 км - по асфалт.

Стопанин: Тур. д-во "Пирински орел" - гр. Мелник, тел. 07397437 / 299.


 

Хижа Каменица (Беговица)

 

hija-kamenitsaРазположена е на левия бряг на Козя (Беговишка) река на 1750 м. н.в. Представлява масивна триетажна сграда и един мансарден етаж с капацитет 90 места в стаи с по 2, 4, 7, 8 легла, общи спални помещения и един апартамент. Санитарните възли са етажни. През летния сезон се разкриват допълнително около 30 места за палатки.  Има обозначен терен за къмпиране и паркинг за превозни средства. Хижата е водоснабдена, електрифицирана, отоплението е с печки на твърдо гориво. В приземния етаж е банята и оборудвана туристическа кухня и столова. На първия етаж е ресторантът, който работи целогодишно и лавката, предлагащи  хранителни продукти, сувенири и дребни промишлени стоки. На разположение на туристите има забавни игри, телевизор, ски - гардероб, а в района има игрище, ски писти, съоръжени с три ски влека.

 

Съседни туристически обекти: вр. Куклите - 2,10 ч, вр. Зъба - 2,50 ч, вр. Яловарника - 3,50 ч, Маленкото езеро 4,35 ч, (пътеките не са маркирани); вр. Каменица - 2,30 ч (пътеката е маркирана до Кози (Беговишки) превал), х. "Пирин" - 5,00 ч (през м. Солището), респ. 5,30 ч през превала между върховете Куклите и Зъба, Кукленското езеро - 2,00 ч, заслон Тевно езеро - 3,30 ч, х. "Вихрен" - 7,00 ч, х. "Синаница" - 6,30 ч, х. "Яне Сандански" - 1,30 ч, х. "Безбог" - 7,30 ч (пътеките са маркирани).

Изходно място: гр. Сандански - 29 км по шосе, от които 21 км по асфалт през м. Попина лъка и Черковното (Туричка черква). През лятото всяка събота и неделя от гр. Сандански до м. Попина лъка има автобусен транспорт и оттам до х. "Каменица" - 2,00 ч по маркирана пътека.

Стопанин: Тур. д-во "Еделвайс" - гр. Сандански, тел. 0746 / 31-98.


    

Заслон Спано поле

 

zaslon-spano-poleРазположен е в циркуса Малко Спано поле на 2050 м н.в. Заслонът разполага с 10 едноетажни дървени бунгала с по две легла. Санитарните възли са външни, бани няма. Бунгалата са електрифицирани от агрегат. Ползва се през летния сезон. Има сезонен персонал. Къмпиране със собствени палатки не е разрешено, огън се пали само на специално обозначено място.

 

Съседни туристически обекти: х. "Вихрен" - 3,30 ч, х. "Каменица" - 3,30 ч, х. "Яне Сандански" - 1,30 ч, х. "Синаница" - 1,30 ч (пътеките са маркирани).

Изходно място: гр. Сандански - 18 км по асфалтово шосе до м. Попина лъка и оттам 3,00 ч пеша по маркирана пътека. През лятото всяка събота и неделя от гр. Сандански до м. Попина лъка има автобусен транспорт.

Стопанин: Тур. д-во "Еделвайс" - гр. Сандански, тел. 0746 / 31-98


Хижа Синаница

 

sinanicaРазположена е на 100 м североизточно от Синанишкото езеро, на 2190 м н.в. Сградата е масивна двуетажна с капацитет 34 места, разположени в стаи с по 9, 10 и 15 двуетажни легла, но при необходимост се разкриват допълнително места и в столовата. Хижата е водоснабдена, не е електрифицирана, отоплението е с печки на твърдо гориво. На първия етаж е туристическата столова и кухня, оборудвана с кухненски инвентар, печка и мивка.

 

Съседни туристически обекти: Георгийски циркус - 2,30 ч (пътеката не е маркирана), върховете Синаница и Момин връх - 1,30 - 2,00 ч (пътеката до Синаница е маркирана), циркус Голямо Спано поле - 1,30 ч, х. Вихрен - 4,00 ч, х. Каменица - 5,00 ч, х. Яне Сандански - 4,00 ч (пътеките са маркирани).

Изходно място: гр. Кресна - 24 км почвен път до м. Пещерата и още 3,00 ч по слабо маркирана пътека. През гр. Кресна минава асфалтово шосе и ж.п. линията от София за Кулата.

Стопанин: Тур. д-во "Синаница" гр. Кресна.

 


 


 

 

back to top

Използваме "бисквитки", за да подобрим уебсайта и опита ви, когато го използвате. Бисквитките, използвани за основната работа на сайта, вече са заредени. За да научите повече за "бисквитките", които използваме и как да ги изтриете, вижте нашите Условия за защита на личните данни.

Приемам "бисквитки" от този сайт.